Paavolan koulu

Paavolan koulu on yli 400 oppilaan alakoulu Alajärvellä. Koulu sijaitsee Kitron pesäpallostadionin vieressä osoitteessa Hirsikankaantie 3.

Koulun rehtorina toimii Pentti Rentola 044 2844 031 ja sihterinä Pirkko Etula 040 1833422

Koululla työskentelee 19 luokanopettajaa, 3 englannin opettajaa ja 4 erityisopettajaa. Kts. tarkemmin Henkilökunta

Paavolan_koulu.mp4

Koulun esittelyvideo 1

Paavola_Esittely_FullHD (2).mp4

Koulun esittelyvideo 2

Kuntoutusluokkapolku.pdf
Kuntoutusluokkaesite.pdf

Järvi-Pohjanmaan kuntoutusluokka


Alajärven alakoulun kuntoutusluokassa työskentelevät:


koulunkäynninohjaaja Tarja Kultavuori

vs. perhetyöntekijä Hanna Viirumäki

sekä erityisluokanopettaja Päivi Kuhalampi


konsultaatiotuki yläkoulun psyk.sh Heli ÅttmanKotien kanssa tehtävä työ on intensiivistä. Päivittäinen yhteydenpito tapahtuu viestien, puhelimen sekä tarvittaessa tapaamisten merkeissä. Perhetyöntekijä käy säännöllisesti perheen luona kotona, myös vanhempainvartit pidetään lapsen kotiympäristössä.
Syksy 2021


Luokassamme opiskelee tällä hetkellä yksi kakkosluokkalainen, kaksi kolmasluokkalaista, kaksi nelosluokkalaista sekä yksi kuutosluokkalainen

Integrointeja, eli yksittäisten oppituntien opiskelua isossa kotiluokassa, on jo lähes kaikilla oppilailla. Jollakin siirtyminen isoon kotiluokkaan jo häämöttää.


Luokassamme on oppilaspaikkoja 5 +1, joka tarkoittaa sitä, että tuo yksi paikka on ns. kriisipaikka 3 kuukauden ajaksi. Tämän jälkeen tarkastellaan, voisiko oppilas jo siirtyä takaisin omaan kotiluokkaan. Kuntoutusluokassa jatkaminen on mahdollista senkin jälkeen, mikäli joku viidestä paikasta on vapautunut.


Nyt luokassamme on kaikki 6 oppilaspaikkaa täynnä. Kuntoutusluokkaan hakeutumisprosessikaavio löytyy tekstin yläpuolelta. Ohjausryhmä käsittelee hakemukset ja valitsee oppilaita jonotuspaikoille, josta on mahdollisuus päästä vapautuvalle paikalle.

Hakulomakkeet löytyvät tekstin alta. Kuntoutusluokkien ohjausryhmä käsittelee hakemukset ja valitsee oppilaat kuntoutusluokkajaksolle. Tervetuloa luokkaamme tutustumaan ja ottakaapa yhteyttä jos haluatte lisätietoja luokan toiminnasta ja käytänteistä. Esittelyvideo löytyy myös yltä, siinä olemme kuvanneet hieman työskentelyä, tavoitteita ja kouluympäristöä kuntoutusluokassa.


Mukavaa ja pirteää syksyn jatkoa!

T: Kuntoutusluokan väki

Hakemus kuntoutusluokkaopetukseen.pdf
KOULUNKÄYNNIN TILANNEKARTOITUS KUNTOUTUSLUOKKASIIRTOA ARVIOITAESSA.pdf
Tiedonsiirtolupa.pdf

Pienryhmät Alajärvellä, E-tupapolku 2022

Haku viimeistään 18.2.

Päätökset ohjausryhmässä 22.2.

E-tupapolku2022.pdf

Hyvät tavat ja yhteiset säännöt koulussa

Koulun on oltava turvallinen ja mukava työskentelypaikka oppilaille, opettajille ja koulun muulle henkilökunnalle.

Säännöt opettavat vastuuseen. Kaikki ovat vastuussa siitä, että koulussa on hyvä olla.

Järjestyssäännöt.pdf
Hyviä tapoja luokassa ja koulumatkalla.pdf
Riidat ratkotaan puhumalla.pdf
toimi-nain-kiusaamistilanteessa-vanhemmat-a4.pdf

Paavolan koulu on palkittu kouluruokailudiplomilla. Ammattikeittiöosaajat ry on myöntänyt Paavolan koululle Kouluruokadiplomin ravitsemuksellisesti, kasvatuksellisesti ja ekologisesti kestävän kouluruokailun edistämisestä.

Diplomi on osoitus siitä, että koulussa huolehditaan kouluruokailulle asetettujen ravitsemus-, terveys- ja tapakasvatustavoitteiden toteutumisesta. Ammattikeittiöosaajat ry:n myöntämän Kouluruokadiplomin ansaitakseen koulun on läpäistävä kouluruokadiplomi.fi-sivuston 45-kohtainen kysymyssarja, jossa testataan kouluruoan ravitsemuslaadun lisäksi ruokailutilanteen sujuvuutta, ruokailun sosiaalista ja kasvatuksellista ulottuvuutta sekä keittiön ja kouluyhteisön kestäviä toimintatapoja.

Haluamme edelleenkin opettaa lapsia arvostamaan ruokaa ja nauttimaan siitä monipuolisesti.

Tässä tehtävässä kotikasvatus on ensisijaisen tärkeässä asemassa.

Ruokailun vastuut.pdf
kouluruokadiplomi 2019.pdf
OIVA 15.9.2020.pdf

Kouluhuoneiston käyttöhakemus

Kouluhuoneiston_kayttohakemus_1.doc